Proxy dân cư Việt Nam xoay IP

Unlimited Bandwidth

Bảng giá Proxy dân cư xoay IP tại Việt Nam như sau:

Basic

149.000 VNĐ /GB
 • Tùy chỉnh thời gian xoay
 • Tùy chỉnh thành phố
 • IPv4 Việt Nam
 • Hơn 300 nghìn địa chỉ IP
 • Nhiều thiết bị kết nối cùng lúc
 • Đổi quốc gia (Hơn 180 Quốc gia)

Personal

20.000 VNĐ/Ngày
 • Băng thông không giới hạn
 • Đổi IP mỗi 1 phút
 • IPv4 Việt Nam
 • Hơn 2 triệu địa chỉ IP
 • Không giới hạn thiết bị
 • Giữ IP cố định, đổi IP ngay khi cần
 • Đổi IP khác tại hơn 22 tỉnh thành

Enterprise

399.000 VNĐ/Tháng
 • Không giới hạn băng thông
 • Đổi IP ngay khi cần
 • IPv4 Việt Nam
 • Hơn 2 triệu địa chỉ IP
 • Không giới hạn thiết bị kết nối
 • Giữ IP, đổi IP theo yêu cầu

Proxy dân cư IP tĩnh

Unlimited Bandwidth

Bảng giá Proxy dân cư IP tĩnh

USA

149.000 VNĐ /tháng
 • IP dân cư tại Mỹ(USA)
 • Lựa chọn ISP
 • Lựa chọn thành phố
 • Hơn 1 triệu địa chỉ IP tĩnh
 • Nhiều thiết bị kết nối cùng lúc
 • Không giới hạn băng thông

Canada

149.000 VNĐ /tháng
 • IP dân cư tại Canada(CA)
 • Lựa chọn ISP
 • Lựa chọn thành phố
 • Hơn 1 triệu địa chỉ IP tĩnh
 • Nhiều thiết bị kết nối cùng lúc
 • Không giới hạn băng thông

UK

149.000 VNĐ /tháng
 • IP dân cư tại Anh (UK)
 • Lựa chọn ISP
 • Lựa chọn thành phố
 • Hơn 1 triệu địa chỉ IP tĩnh
 • Nhiều thiết bị kết nối cùng lúc
 • Không giới hạn băng thông

Singapore

149.000 VNĐ /tháng
 • IP dân cư tại Singapore(SG)
 • Lựa chọn ISP
 • Lựa chọn thành phố
 • Hơn 1 triệu địa chỉ IP tĩnh
 • Nhiều thiết bị kết nối cùng lúc
 • Không giới hạn băng thông

Nga

149.000 VNĐ /tháng
 • IP dân cư tại Russia(RU)
 • Lựa chọn ISP
 • Lựa chọn thành phố
 • Hơn 1 triệu địa chỉ IP tĩnh
 • Nhiều thiết bị kết nối cùng lúc
 • Không giới hạn băng thông

Autria

149.000 VNĐ /tháng
 • IP dân cư tại Áo (Autria)
 • Lựa chọn ISP
 • Lựa chọn thành phố
 • Hơn 1 triệu địa chỉ IP tĩnh
 • Nhiều thiết bị kết nối cùng lúc
 • Không giới hạn băng thông