Proxy dân cư Việt Nam xoay IP

Unlimited Bandwidth

Bảng giá Proxy dân cư xoay IP tại Việt Nam các gói không giới hạn băng thông như sau:

Basic

250.000 VNĐ/Tháng
 • Băng thông không giới hạn
 • Đổi IP mỗi 5 phút
 • IPv4 Việt Nam
 • Hơn 70 nghìn địa chỉ IP
 • 01 thiết bị kết nối cùng lúc
 • Đổi quốc gia
 • Chỉnh thời gian xoay

Personal

350.000 VNĐ/Tháng
 • Băng thông không giới hạn
 • Đổi IP mỗi 5 phút
 • IPv4 Việt Nam
 • Hơn 70 nghìn địa chỉ IP
 • 02 thiết bị kết nối cùng lúc
 • Đổi quốc gia
 • Chỉnh thời gian xoay

Enterprise

850.000 VNĐ/Tháng
 • Không giới hạn băng thông
 • Từ 2 đến 45 phút
 • IPv4 Việt Nam hoặc Thế giới
 • Hơn 50 triệu địa chỉ IP
 • 05 thiết bị kết nối cùng lúc
 • Đổi quốc gia
 • Tùy chỉnh thời gian đổi IP

Proxy dân cư Việt Nam IP cố định

Unlimited Bandwidth

Các gói Proxy dân cư Việt Nam IP cố định tại 20 tỉnh thành phố của Việt nam:

Proxy theo ngày

Tiết kiệm 0%

20.000 VNĐ/ngày
 • IPv4 Việt Nam
 • Hỗ trợ đổi IP khác
 • Giữ IP theo yêu cầu
 • Hơn 50 triệu địa chỉ IPv4
 • Không giới hạn thiết bị
 • Support 247
 • Không giới hạn băng thông

Proxy theo Tuần

Tiết kiệm 5%

19.000 VNĐ/ngày
 • IPv4 Việt Nam
 • Hỗ trợ đổi IP khác khi cần
 • Giữ IP theo yêu cầu
 • Hơn 50 triệu địa chỉ IP
 • Không giới hạn thiết bị
 • Support 247
 • Không giới hạn băng thông

Proxy theo Tháng

Tiết kiệm 10%

18.000 VNĐ/ngày
 • IPv4 Việt Nam
 • Hỗ trợ đổi IP khác khi cần
 • Giữ IP theo yêu cầu
 • Hơn 50 triệu địa chỉ IPv4
 • Không giới hạn thiết bị
 • Support 247
 • Không giới hạn băng thông