Proxy dân cư US(Mỹ)

Unlimited Bandwidth

Bảng giá Proxy dân cư xoay IP tại Mỹ như sau:

US Basic

149.000 VNĐ /GB
 • Tùy chọn thành phố
 • Tùy chọn thời gian xoay
 • IPv4 tại USA
 • Hơn 300 nghìn địa chỉ IP
 • Đổi Quốc gia (Hơn 180 Quốc gia)
 • Tự động hoàn toàn

US Personal

350.000 VNĐ/Tháng
 • Băng thông không giới hạn
 • Đổi IP mỗi 5 phút
 • IPv4 tại USA
 • Hơn 200 nghìn địa chỉ IP
 • 02 thiết bị kết nối cùng lúc
 • Đổi quốc gia
 • Chỉnh thời gian xoay

US Enterprise

850.000 VNĐ/Tháng
 • Không giới hạn băng thông
 • Từ 2 đến 45 phút
 • IPv4tại USA hoặc Thế giới
 • Hơn 50 triệu địa chỉ IP
 • 05 thiết bị kết nối cùng lúc
 • Đổi quốc gia
 • Tùy chỉnh thời gian đổi IP

Proxy dân cư US IP tĩnh

Unlimited Bandwidth

Bảng giá Proxy dân cư IP tĩnh tại Mỹ như sau:

USA

149.000 VNĐ /tháng
 • IP dân cư tại Mỹ(USA)
 • Lựa chọn ISP
 • Lựa chọn thành phố
 • Hơn 1 triệu địa chỉ IP tĩnh
 • Nhiều thiết bị kết nối cùng lúc
 • Không giới hạn băng thông

Canada

149.000 VNĐ /tháng
 • IP dân cư tại Canada(CA)
 • Lựa chọn ISP
 • Lựa chọn thành phố
 • Hơn 1 triệu địa chỉ IP tĩnh
 • Nhiều thiết bị kết nối cùng lúc
 • Không giới hạn băng thông

UK

149.000 VNĐ /tháng
 • IP dân cư tại Anh (UK)
 • Lựa chọn ISP
 • Lựa chọn thành phố
 • Hơn 1 triệu địa chỉ IP tĩnh
 • Nhiều thiết bị kết nối cùng lúc
 • Không giới hạn băng thông

Singapore

149.000 VNĐ /tháng
 • IP dân cư tại Singapore(SG)
 • Lựa chọn ISP
 • Lựa chọn thành phố
 • Hơn 1 triệu địa chỉ IP tĩnh
 • Nhiều thiết bị kết nối cùng lúc
 • Không giới hạn băng thông

Nga

149.000 VNĐ /tháng
 • IP dân cư tại Russia(RU)
 • Lựa chọn ISP
 • Lựa chọn thành phố
 • Hơn 1 triệu địa chỉ IP tĩnh
 • Nhiều thiết bị kết nối cùng lúc
 • Không giới hạn băng thông

Autria

149.000 VNĐ /tháng
 • IP dân cư tại Áo (Autria)
 • Lựa chọn ISP
 • Lựa chọn thành phố
 • Hơn 1 triệu địa chỉ IP tĩnh
 • Nhiều thiết bị kết nối cùng lúc
 • Không giới hạn băng thông