Proxy dân cư US(Mỹ)

Unlimited Bandwidth

Bảng giá Proxy dân cư xoay IP tại Mỹ các gói không giới hạn băng thông như sau:

US Basic

250.000 VNĐ/Tháng
 • Băng thông không giới hạn
 • Đổi IP mỗi 5 phút
 • IPv4 tại USA
 • Hơn 200 nghìn địa chỉ IP
 • 01 thiết bị kết nối cùng lúc
 • Đổi quốc gia
 • Chỉnh thời gian xoay

US Personal

350.000 VNĐ/Tháng
 • Băng thông không giới hạn
 • Đổi IP mỗi 5 phút
 • IPv4 tại USA
 • Hơn 200 nghìn địa chỉ IP
 • 02 thiết bị kết nối cùng lúc
 • Đổi quốc gia
 • Chỉnh thời gian xoay

US Enterprise

850.000 VNĐ/Tháng
 • Không giới hạn băng thông
 • Từ 2 đến 45 phút
 • IPv4tại USA hoặc Thế giới
 • Hơn 50 triệu địa chỉ IP
 • 05 thiết bị kết nối cùng lúc
 • Đổi quốc gia
 • Tùy chỉnh thời gian đổi IP

Bảng giá Proxy dân cư US (Mỹ)

Limited Bandwidth

Các gói Proxy dân cư USA Mỹ xoay IP với băng thông giới hạn 20GB, 50GB và 100GB có giá như sau:

20 GB US

Tiết kiệm 0%

750.000 VNĐ
 • IPv4 US - Mỹ
 • Hỗ trợ đổi quốc gia khác
 • Tùy chỉnh thời gian xoay IP
 • Hơn 50 triệu địa chỉ IPv4
 • Không giới hạn thiết bị
 • Support 247
 • 20 GB Bandwidth

50 GB US

Tiết kiệm 30%

1.350.000 VNĐ
 • IPv4 US - Mỹ
 • Hỗ trợ đổi quốc gia khác
 • Tùy chỉnh thời gian xoay IP
 • Hơn 50 triệu địa chỉ IP
 • Không giới hạn thiết bị
 • Support 247
 • 50 GB Bandwidth

100 GB US

Tiết kiệm 40%

2.250.000 VNĐ
 • IPv4 US - Mỹ
 • Hỗ trợ đổi quốc gia khác
 • Tùy chỉnh thời gian xoay IP
 • Hơn 50 triệu địa chỉ IPv4
 • Không giới hạn thiết bị
 • Support 247
 • 100 GB Bandwidth